Space for Islam? Urban policy, resources, and organizations

Published in Dutch only: “Ruimte voor de islam? Stedelijk beleid, voorzieningen, organisaties” In deze minutieuze studie legt Marcel Maussen de gecompliceerde verhoudingen in de samenleving met `de’ islam bloot. Hij doet dit door de toon van het publieke en politieke debat, het gevoerde beleid en de relaties tussen islamitische groeperingen en instellingen en de gemeentelijke…

Share Button
Read More