Governance of Islam in Europe: A State of the Art

This Working Papers is the product of ongoing work by a IMISCOE member, Marcel Maussen.

Share Button
Read More

Space for Islam? Urban policy, resources, and organizations

Published in Dutch only: “Ruimte voor de islam? Stedelijk beleid, voorzieningen, organisaties” In deze minutieuze studie legt Marcel Maussen de gecompliceerde verhoudingen in de samenleving met `de’ islam bloot. Hij doet dit door de toon van het publieke en politieke debat, het gevoerde beleid en de relaties tussen islamitische groeperingen en instellingen en de gemeentelijke…

Share Button
Read More

    Anti-Islam: Mosques Tucked Away

    ROTTERDAM – Almost 70 new mosques will be built or extended in the next four years. AD’s own research of 485 municipalities found that most of them will be built on the outskirts of residential districts, in industrial areas, or other out-of-the-way places. According to Marcel Maussen, a researcher in Amsterdam, this is partly because…

    Share Button
    Read More